Naskah Islamna Prabu Siliwangi 1

Naskah Islamna Prabu Siliwangi 1

No. Inv     : 2017.03.16.0064
No. Reg     : 02.0016
Nama Benda  : Naskah Islamna Prabu Siliwangi 1
Keterangan  : Pemilik M. Fajar Laksana
Category:

Description

Arta Sarat ita ngawelasa anu jabasti sayang hi ratu sadanganga dede palasar sarpa: anu nyangkarna dihana rura adi dewata anu welas asah nyake ke anu di hindu kana ralawangan anu de angke ku para satih (SANTRI) anang islam na prabu siliwangi jaangke arta sarat ita inga welas anu dadi basti sang nareka nyi